close
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım

Dr. Öğr. ÜyesiHakan Yıldırım

Doğum Yeri / Tarihi: Denizli, 1963
Yabancı Dil: İngilizce

Doktor Özgeçmişi

Eğitim
 • 1987-1991 Asistanlık İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
 • 1980-1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1976-1979 İzmir Eşrefpaşa Lisesi


İş Deneyimi

 • 2018- ... İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • 1993-2018 İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktor
 • 1991-1992 İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Doktor
 • 1986-1987 Zara- Sivas Sağlık Merkezi

 

Klinik Deneyim

 • Nöroanestezi
 • Anestezi altında EKT uygulaması


Üyelikler

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 
 

Yayın ve Tebliğler

 1. İsofloranın etomidate, thiopentone ve propofol indüksiyonundaki kardiyak etkileri. G.Nokay, M.A.Yaşar, H.YIIdırım, A.Kezer, N.Sivrikaya. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1991/3
 2. Sezaryen sectiolarda atracuriumun apgar üzerine etkisi. A.Kezer, M.A.Yaşar, H.YıIdırım, G.Nokay, N.Sivrikaya. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Sayı 20 1992
 3. Göz ameliyatlarında kodeinli şurupla premedikasyon.M.YayIa, N.Sivrikaya, G.Nokay, H.YlIdırım. Şişli Etfal HastanesiTıp Bülteni.
 4. Sezaryen sectiolarda atracuriumun apgar üzerine etkisi. M.A.Yaşar, H.Yıldırım, G.Nokay, N.Sivrikaya. TARK 1990 Sunum.


Up